WINACTIE MAZDA MX-5

ONTDEK HIER DE VOORWAARDEN

DSC_0125-1

MOOI WEER, DAKJE OPEN EN ADRENALINE DIE GIERT DOOR HET LIJF. BEN JIJ ER KLAAR VOOR?!

Je kan tot 30/06/2021 deze vragenlijst invullen.

Hoe kan je juist winnen? Heel simpel, overtuig ons met jouw beste reden om een MX-5 te mogen meenemen!
De winnaar zal begin juli bekend gemaakt worden via onze sociale media. Volg deze dus zeker om te weten te komen of jij gewonnen hebt:
Facebook 
Instagram  

Bekijk hieronder zeker de voorwaarden voor deze winactie: 

VOORWAARDEN / WEDSTRIJDREGLEMENT:

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Antwerp Automotie nv Eikenlei 102 – 2960 – Sint-Job-in-‘t-Goor (Ondernemingsnummer 0871.832.040)
 2. De wedstrijd loopt van 10/6/2021 tot en met 30/06/2021. Het gewonnen weekend zal doorgaan in juli 2021. Dit in overleg met de winnaar.
 3. Deze wedstrijd loopt uitsluitend bij Mazda Antwerp Automotive.
 4. Antwerp Automotive nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Antwerp Automotive nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Antwerp Automotive nv.
 5. De prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit een weekend een Mazda MX-5 ontdekken. Deze wagen mag België niet verlaten gedurende het weekend.
 6. Verloop van de wedstrijd: 
  1. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via invullen van het wedstrijdformulier. Deelnemers vinden het wedstrijdformulier online. 
  2. Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald door de meest overtuigende reden. Over het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk.
 7. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal Antwerp Automotive nv met de winnaar persoonlijk contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het overhandigen van de wagen af te stemmen. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf of aan de extra persoon die wordt aangeduid als bijkomende bestuurder van de wagen. Deze personen worden verzocht om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen.
 8. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct en volledig in te vullen op het wedstrijdformulier. Deelnemers die deze gegevens niet of onvolledig invullen komen niet in aanmerking om te winnen. Antwerp Automotive nv verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens: Persoonsgegevens Naam en voornaam - E-mailadres- telefoonnummer: Deze informatie is nodig om de deelnemer te kunnen contacteren indien hij/zij tot de winnaar wordt verkozen. Leeftijd: Deze informatie helpt de jury bij het toekennen van de prijzen. 
 9. Hij/zij is 21 jaar of ouder en heeft minimaal 3 jaar een geldig Europees Rijbewijs B. De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt, tenzij toestemming te hebben gegeven voor ook op de hoogte te blijven van ons marketingnieuws. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemers gegeven hebben bij het invullen van het deelnameformulier van deze wedstrijd. Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd in te trekken door een mail te sturen naar info@antwerpautomotive.be.
 10. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen.
 11. Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 12. De prijs kan niet ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura.
 13. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Antwerp Automotive nv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Antwerp Automotive nv uit te sluiten. Daarnaast dient de wagen in gelijke staat te worden teruggebracht met als dat hij is meegegeven bij de start van het weekend.
 14. Eventuele overtredingen die worden begaan gedurende het weekend zijn voor de bestuurder zelf.
 15. De wagen wordt volgetankt bij overhandiging. Ook bij teruggave moet de wagen terug zijn volgetankt.
 16. Medewerkers van Antwerp Automotive nv en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 17. Bij de overhandiging van de wagen worden de nodige documenten in orde gebracht en de wagen uitgelegd voor gebruik.