WINACTIE SINT-JOB ZOMERDUBBELS

ONTDEK HIER DE VOORWAARDEN

DSC01872

Speciaal voor onze partnership met De Merel Sport, organiseert Antwerp Automotive Mazda een winactie!

Actie geldig voor deelnemers aan de MAZDA Sint-Job Zomerdubbels georganiseerd door De Merel Sport.

De actie loopt gedurende het toernooi van 5 augustus t.e.m. 14 augustus!

Volg ons zeker op onze sociale mediakanalen om op  de hoogte te blijven van alles omtrent Mazda Antwerp Automotive:

Facebook: https://www.facebook.com/antwerpautomotive 

Instagram: https://www.instagram.com/antwerpautomotive/ 

VOORWAARDEN / WEDSTRIJDREGLEMENT: 

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Antwerp Automotie nv Eikenlei 102 – 2960 – Sint-Job-in-‘t-Goor (Ondernemingsnummer 0871.832.040) 

2. De wedstrijd loopt van 05/08/2022 tot en met 14/08/2022. Het gewonnen weekend zal doorgaan in 2022. Dit in overleg met de winnaar. 

3. Deze wedstrijd loopt uitsluitend bij Mazda Antwerp Automotive. 

4. Antwerp Automotive nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Antwerp Automotive nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Antwerp Automotive nv. 

5. De prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit een weekend een Mazda MX-5 ontdekken. Deze wagen mag België niet verlaten gedurende het weekend. 

6. Verloop van de wedstrijd: 

  • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via invullen van het wedstrijdformulier. Deelnemers vinden het wedstrijdformulier online. 
  • Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald door de meest overtuigende reden. Over het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk. 

7. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal Antwerp Automotive nv met de winnaar persoonlijk contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het overhandigen van de wagen af te stemmen. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf of aan de extra persoon die wordt aangeduid als bijkomende bestuurder van de wagen. Deze personen worden verzocht om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen. 

8. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct en volledig in te vullen op het wedstrijdformulier. Deelnemers die deze gegevens niet of onvolledig invullen komen niet in aanmerking om te winnen. Antwerp Automotive nv verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens: Persoonsgegevens Naam en voornaam - E-mailadres- telefoonnummer: Deze informatie is nodig om de deelnemer te kunnen contacteren indien hij/zij tot de winnaar wordt verkozen.