ZET UW ONDERNEMING IN DE HOOGSTE VERSNELLING VOOR 1 JULI

100% AFTREKBAARHEID OP PLUG-IN HYBRIDES

Fiscaliteit_header_V3

Het is intussen genoegzaam bekend dat elektrische auto’s fiscaal al hun voordelen behouden, maar dat voor vanaf 1 juli door professionals bestelde niet-elektrische auto’s andere fiscale regels zullen gelden. Voor sommigen is het dan ook de hoogste tijd om beslissingen te nemen, voor anderen is dat wat minder dringend. Maar hoe het ook zit, als u nog optimaal wenst te genieten van fiscale voordelen kunnen we u hier bij Mazda mee helpen.

WAT ER NU EXACT VERANDERT EN OF HET WEL ZO ERG IS ALS SOMMIGEN BEWEREN? OF DE WIJZIGINGEN DEZELFDE ZIJN ONGEACHT UW STATUUT? WE VERKLAREN HET VOOR U IN DIT ARTIKEL.

DIT IS ER AL VERANDERD SINDS 1 JANUARI 2023

Voor plug-inhybrides die werden besteld sinds 1 januari 2023 zijn de brandstofkosten (diesel en benzine) nog slechts voor 50% aftrekbaar. Voor de overige autokosten én het elektrisch verbruik is er niets veranderd. Die eerste aanpassing is dan ook vrij beperkt en kwam er om een correcte gebruik van plug-inhybrides te stimuleren.

Als u een Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV of een Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV overweegt is het erg zinvol om de auto’s te bestellen vóór 1 juli 2023, omdat voor vanaf die datum bestelde plug-inhybrides (net als voor alle andere auto’s met verbrandingsmotoren) de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk zal dalen tot nul. De enige manier om dus te blijven genieten van een maximale fiscale aftrek van de plug-inhybride en zijn elektriciteitskosten is dus om tijdig uw bestelbon voor uw Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV of Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV te finaliseren. Maak u daarbij geen zorgen om de leveringsdatum, want ondanks onze snelle levertijd is het hoe dan ook de datum van de ondertekening van de bestelbon en de bevestiging van de leasingmaatschappij (indien van toepassing) die telt voor het behoud van de fiscale regels.  

De impact van een bestelling na de magische datum van 1 juli is afhankelijk van het statuut van de gebruiker van de auto en is niet in alle situaties even groot.

DE ALL-NEW MAZDA CX-60

 

Vanaf € 499 / maand excl. BTW¹

IN FINANCIËLE RENTING

DE MAZDA MX-30 R-EV

 

Vanaf € 399/maand excl. BTW²

IN FINANCIËLE RENTING

WAT VERANDERT ER VANAF 1 JULI 2023?

VOOR DE AUTO’S VAN WERKNEMERS ÉN ZELFSTANDIGEN: DE FISCALE AFTREKBAARHEID

Bestelt u uw plug-inhybride tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025? Dan valt deze onder de zogenaamde “uitdoofregeling”. Daarbij zal de maximale fiscale aftrekbaarheid voor vanaf 2024 gemaakte kosten elk jaar met 25% dalen, tot 0% in 2028. Concreet betekent dat voor een Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV of Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV die geleverd wordt in 2023 of 2024 dat de fiscale aftrekbaarheid in die jaren nog de volle 100% zal bedragen, in 2025 beperkt is tot 75%, in 2026 tot 50%, in 2027 tot 25% en vanaf 2028 0% zal bedragen. Dat betekent dus een geleidelijke stijging van de verworpen uitgaven en een verhoging van de vennootschaps- of personenbelasting op de autokosten.

Een voorbeeld:

U bestelt uw nieuwe Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV vóór 1 juli 2023 en gebruikt de wagen 5 jaar:

Inkomstenjaar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aftrekbaarheid autokosten & elektriciteit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Aftrekbaarheid brandstofverbruik

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Vermenigvuldiging C02-bijdrage

-

-

-

-

-

-

U bestelt uw nieuwe Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV vanaf juli 2023 en gebruikt de wagen 5 jaar:

Inkomstenjaar

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aftrekbaarheid autokosten & elektriciteit

 

100%

100%

75%

50%

25%

0%

Aftrekbaarheid brandstofverbruik

 

50%

50%

50%

50%

25%

0%

Vermenigvuldiging C02-bijdrage

 

2,25

2,25

2,75

4,00

5,50

5,50

VOOR DE AUTO’S VAN WERKNEMERS: DE CO2-BIJDRAGE

Een tweede en zo mogelijk nog belangrijkere wijziging in de fiscale spelregels betreft de zogenaamde CO2-solidariteitsbijdrage. Die bijdrage wordt voor bestellingen van niet-elektrische auto’s vanaf 1 juli 2023 jaarlijks met een vastgelegde factor vermenigvuldigd, bovenop de indexering.

Het is vooral de impact van die stijging die ervoor zal zorgen dat klassieke verbrandingsmotoren afgestraft worden in de nieuwe fiscaliteit.

De "solidariteitsbijdrage" of "CO2-bijdrage" is een bijdrage die aan de sociale zekerheid (RSZ) moet betaald worden door elke werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer met een arbeidsovereenkomst, die dat voertuig ook privé gebruikt. Ze wordt bepaald op basis van de brandstofsoort en de CO2-uitstoot van de auto.

Uit voorgaande definitie blijkt ook dat die CO2-bijdrage niet van toepassing is voor bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut of op zelfstandigen in het algemeen (eenmanszaken). Zij moeten deze bijdrage voor hun voertuig dus niet betalen

Voor vanaf 1 juli 2023 bestelde niet-elektrische auto’s wordt deze bijdrage jaar na jaar vermenigvuldigd, en leidt ze zo tot een aanzienlijke verhoging van de Total Cost of Ownership van niet-elektrische bedrijfswagens die door werknemers worden gebruikt.

Omdat deze verhoging niet wordt toegepast op auto’s die vóór 1 juli 2023 worden besteld is het dus ook om die reden belangrijk om uw bestelbon voor een auto met een verbrandingsmotor op tijd te bevestigen.

Een voorbeeld:

U bestelt op 1 augustus 2023 een Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV en stelt die ter beschikking van een werknemer. Normaal zou u er de op dit moment geldende maandelijkse minimale solidariteitsbijdrage van 31,34 euro voor moeten betalen.

Omdat die wagen echter na 1 juli 2023 werd besteld, moet de bijdrage met een factor van 2,25 verhoogd worden. U zal wanneer de auto nog geleverd wordt in 2023 alvast 70,51 euro per maand (31,34 x 2,25) als solidariteitsbijdrage dienen te betalen. Ook in 2024 zal dat het geval zijn (maar wordt het bedrag wel opnieuw geïndexeerd). In 2025 zal het basisbedrag al vermenigvuldigd zijn met 2,75, in 2026 met een factor 4 en vanaf 2027 zelfs met een factor 5,5. Zonder rekening te houden met de jaarlijkse indexeringen zou diezelfde auto wanneer hij in 2026 nog in gebruik is al 172,37 euro (31,34 x 5,5) per maand aan CO2-bijdrage kosten. De impact bij een auto met een hogere uitstoot is vanzelfsprekend nog vele malen groter.

De solidariteitsbijdrage zal dus aanzienlijk verhogen voor niet-elektrische bedrijfswagens die je vanaf 1 juli 2023 leaset, huurt of aankoopt.

KLEINERE IMPACT VOOR ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGE ZAAKVOERDERS

Hoewel het vanuit het standpunt van de berekening van de Total Cost of Ownership absoluut aan te raden is om uw PHEV vóór 1 juli 2023 te bestellen is er voor auto’s die erna worden besteld maar in 2024 worden geleverd nog geen man overboord. Bij een bestelling na 1 juli 2023 en een levering in januari 2024 bijvoorbeeld, zijn de autokosten van de Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV en Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (met uitzondering van de fossiele brandstof) in dat eerste jaar volledig aftrekbaar, in 2025 voor 75%, in 2026 voor 50% en in 2027 voor 25%. Wanneer de auto in kwestie dus zal worden gebruikt voor een periode van vier jaar, zal de gemiddelde aftrekbaarheid nog steeds 62,5 procent bedragen. Over een periode van vijf jaar wordt dat 50 procent. Dat is vanzelfsprekend een pak minder dan bij een bestelling vóór 1 juli 2023 maar nog wel te overzien. Als we voor het gemak uitgaan van een totale maandelijkse kost voor belastingen van 1000 euro betekent de gemiddelde aftrekbaarheid van 62,5% dat 37,5% van de kosten verworpen uitgaven zijn. Als ze – voor een onderneming – aan 25%  worden belast betekent dat dus 375 x 25% = 93,75 euro per maand belastingverhoging. In de personenbelasting zou dat aan 53% neerkomen op 375 x 53% = 198,75.  

Dat is natuurlijk niet leuk, maar doordat zelfstandigen geen CO2-bijdrage moeten betalen is er voor hen geen impact van de enorme stijging die dat onderdeel van het totale kostenplaatje ondergaat.

BESLUIT

Het loont hoe dan ook om uw Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV en MX-30 e-Skyactiv R-EV vóór 1 juli 2023 te bestellen. Doet u het daarna, dan lopen de kosten op, maar minder voor zelfstandigen en zelfstandige zaakvoerders dan voor de auto’s van werknemers, waar de CO2-bijdrage, die zelfstandigen niet betalen, voor de grootste kostenstijging zorgt. Een plug-inhybride kan voor zelfstandigen dus ook nog na die magische datum interessant zijn. Of u uw auto aankoopt, leaset of in renting neemt maakt op dat vlak geen enkel verschil.

Trouwens, ook voor werknemers kan een auto met een verbrandingsmotor nog steeds een optie zijn, ook na 1 juli 2023. De solidariteitsbijdrage stijgt uiteraard, en de aftrekbaarheid vervalt geleidelijk, maar u moet die kost afwegen tegenover het gemak van niet te moeten laden. Een BEV is op dit moment nog niet voor iedereen de gepaste aandrijving, zeker niet voor wie dagelijks een hoog aantal kilometers moet afleggen.
Mazda CX-60: Fuel consumption icon 1,5 (L/100KM) - CO2 emission icon 33 (G/KM) (WLTP) 

Mazda MX-30 R-EV: Fuel consumption icon 1,0 (L/100KM) - CO2 emission icon 21 (G/KM) (WLTP)

Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure). De overheid kan zich echter nog steeds voor bepaalde fiscale doeleinden beroepen op de NEDC 2.0 -waarden. De WLTP-test vindt plaats op een uniforme, gestandariseerde en gecontroleerde wijze in het testlabo op basis van een testcyclus. Het verbruik en de CO2 uitstoot wordt daarenboven gemeten op basis van een voertuig met een basisuitrusting zoals beschikbaar op het moment van de meting. Optionele uitrustingen, rijstijl, verkeersomstandigheden en omgevingsfactoren kunnen deze gegevens beïnvloeden. Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot kan dan ook verschillen van de WLTP-waarde. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn hiervoor in geen geval aansprakelijk. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden en/of de mogelijke impact van de NEDC 2.0 -waarden op de fiscaliteit van een voertuig, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. Meer info over verbuik en CO2 op nl.mazda.be/wltp.

1

Prijs excl. BTW voor een Mazda CX-60 PHEV Prime Line. Aanbod berekend voor een Financiële Renting op basis van 60 maanden met een voorschot van € 4.820,00 ex. BTW en met een aankoopoptie van 20 %. Betaling met bankdomiciliëring. Dit is een aanbod van Axus nv, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730), handelend onder de handelsnaam Mazda lease, en enkel geldig voor professionele klanten. Geldig tot 31/05/2023 en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Mazda Lease en de kredietverzekeraar, en na ondertekening ter goedkeuring van de huurofferte en van het raamcontract met de algemene huurvoorwaarden. Onder voorbehoud van wijziging in geval van veranderingen m.b.t. de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren, de korting en/of van belastingen. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van het vermelde voertuig. Voor meer informatie over het product, de prijs, de fiscaliteit van uw voertuig, contacteer uw Mazda-verdeler of raadpleeg mazda.be.

2

Prijs excl. BTW voor een Mazda MX-30 R-EV Prime-Line. Aanbod berekend voor een Financiële Renting op basis van 60 maanden met een voorschot van € 3000,00 ex. BTW (inclusief afleverkost van € 299 in. BTW) en met een aankoopoptie van 20 %. Betaling met bankdomiciliëring. Dit is een aanbod van Axus nv, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730), handelend onder de handelsnaam Mazda lease, en enkel geldig voor professionele klanten. Geldig tot 31/05/2023 en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Mazda Lease en de kredietverzekeraar, en na ondertekening ter goedkeuring van de huurofferte en van het raamcontract met de algemene huurvoorwaarden. Onder voorbehoud van wijziging in geval van veranderingen m.b.t. de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren, de korting en/of van belastingen. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van het vermelde voertuig. Voor meer informatie over het product, de prijs, de fiscaliteit van uw voertuig, contacteer uw Mazda-verdeler of raadpleeg mazda.be.

Mazda Motor Belux kan niet aansprakelijk gehouden worden voor wijzigingen in de fiscaliteit, raadpleeg een fiscaal expert om uw situatie te bespreken.